Elektro Gorenjska: Z novimi storitvami dostopnejši uporabniku

Leto 2016 je bilo za podjetje Elektro Gorenjska, d. d., več kot le uspešno poslovno leto. V obratovanje smo vključili novo, 110-kilovoltno distribucijsko daljnovodno povezavo med Železniki in Bohinjem, s katero smo poskrbeli za trajno oskrbo obeh dolin z električno energijo. Z zaključkom več kot deset let trajajočega projekta smo tako sklenili gorenjsko energetsko zanko.

Elektro Gorenjska ima več kot 64 % omrežja v podzemni kabelski obliki

Letno povečujemo delež podzemnega kabelskega omrežja za vsaj 2 %, kar pri 5.400 km omrežja vsako leto pomeni več kot 100 km novega podzemnega kabelskega omrežja. Do konca leta 2016 smo povečali delež srednjenapetostnega omrežja pod zemljo na 60 %. Na novo smo položili kar 68 km srednje napetostnih kablovodov ter rekonstruirali 66 km vodov nizko napetostnega omrežja in 31 pripadajočih transformatorskih postaj. Skupni delež podzemnega kabelskega omrežja Elektra Gorenjska tako znaša že 64 %. Za investicijske projekte, katerih osnovni cilj je gradnja robustnega in stabilnega omrežja ob pomoči naprednih tehnologij, smo v letu 2016 namenili več kot 15,6 milijona evrov.

Z novimi storitvami dostopnejši uporabniku

V podjetju stopamo v korak z najsodobnejšimi trendi. Uporabnikom zagotavljamo vrhunske storitve in napredne tehnološke rešitve ter zanje vzdržujemo in nadgrajujemo energetsko omrežje na Gorenjskem. V minulem letu smo odprli nov distribucijski center vodenja, uporabnikom pa ponudili enotno telefonsko številko, s katero smo zanje hitreje in lažje dostopni.

V podjetju stopamo v korak z najsodobnejšimi trendi. Uporabnikom zagotavljamo vrhunske storitve in napredne tehnološke rešitve ter zanje vzdržujemo in nadgrajujemo energetsko omrežje na Gorenjskem. V minulem letu smo odprli nov distribucijski center vodenja, uporabnikom pa ponudili enotno telefonsko številko, s katero smo zanje hitreje in lažje dostopni.

Pri končnih uporabnikih skladno s plani vsako leto zamenjujemo merilne sisteme z naprednimi. Cilj, da bodo v letu 2021 vsi uporabniki na Gorenjskem opremljeni z naprednimi merilnimi sistemi, bomo dosegli. Do konca leta 2016 smo tako namestili že 44 % števcev, letno pa jih namestimo več kot 12.000. Prav tako posodabljamo sisteme vodenja, zaščite in regulacijske sisteme, telekomunikacijske sisteme ter veliko vlagamo v sodobne IT rešitve (DCV, CIM ipd.).

Proaktivna vključenost v razvojnih projektih

Podjetje spremlja in aktivno sodeluje pri razvojnih projektih, ki predstavljajo gibalo prihodnosti. V letu 2016 se je uspešno zaključil mednarodni raziskovalni razvojni projekt INCREASE, katerega cilji so bili osredotočeni v sodobne rešitve za povečanje integracije razpršenih virov v distribucijskih omrežjih. V mednarodnem konzorciju je z demonstracijo projektnih ciljev uspešno sodeloval tudi Elektro Gorenjska. Na Suhi pri Predosljah je bil kot prvi v Sloveniji vgrajen distribucijski regulacijski transformator, v realnem okolju je bila preizkušena vrsta ukrepov za zagotavljanje ustrezne kakovosti napetosti. Po potrditvi pričakovanih rezultatov bo koordinirana regulacija napetosti s pomočjo vodenja OLTC transformatorja ostala tudi v vsakodnevnem obratovanju.

Prejemnik področne nagrade za računovodsko poročanje v letnem poročilu

V letu 2016 je podjetje na tekmovanju za Najboljše letno poročilo, ki ga organizira Poslovna akademija Finance, v ostri konkurenci slovenskih podjetij prvič osvojilo področno nagrado: prvo mesto med letnimi poročili v računovodskem poročanju za leto 2015.

 

Elektro Gorenjska je imetnik treh standardov kakovosti: ISO 9001, ISO14001 in OHSAS 18001, ki jih vsako leto uspešno certificira. Smo lastnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje ter edino distribucijsko podjetje, ki je prejelo najvišje državno priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja.

 

****

Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d.

Naslov: Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj

Telefon: 080 30 19

Faks: 04 20 83 600

E-pošta: info@elektro-gorenjska.si

Spletna stran: www.elektro-gorenjska.si