Iskratel: Energijo plemenitimo z informacijami.

O Iskratelu

Iskratel je z več kot 70 leti izkušenj vodilni evropski ponudnik komunikacijskih rešitev za digitalno transformacijo telekomunikacij, transporta, javne varnosti in energetike. Z lastnimi razvojnimi in proizvodnimi centri, več kot 900 zaposlenimi in lokalno prisotnostjo v več kot 30 državah združuje izkušnje in strokovnost z ustvarjalnostjo in inovativnostjo.

http://iskratel.com

Energijo plemenitimo z informacijami.

Področje elektroenergetike naslavljamo z naprednimi in inovativnimi tehnološkimi rešitvami na področju ICT ter napredno obdelavo podatkov. Integriramo podatke obstoječih informacijskih sistemov, agregiramo porazdeljene senzorične podatke iz najrazličnejših virov in jih obdelujemo ter transformiramo v naprednejše informacije za stabilnejše obratovanju EE sistema v realnem času.

Iskratelova oblačna platforma za upravljanje s podatki pametnega omrežja je namenjena operaterjem distribucijskega sistema ter drugim deležnikom pametnih omrežij. Zagotavlja učinkovito in standardizirano izmenjavo informacij med pametnimi napravami v omrežju, informacijskimi sistemi in EE aplikacijami ter predstavlja podatkovno osnovo za kompleksnejšo obdelavo ter analitiko agregiranih podatkov.

Platforma povezuje informacijske sisteme iz poslovnega ter operativnega dela (IT/OT) v novo interoperabilno celoto. Omogoča združevanje in obdelavo ogromnih količin podatkov ter z njihovo sprotno analizo ponuja informacije z visoko dodano vrednostjo. Platforma v celoti poskrbi za kibernetsko varnost podatkov in uporabnikov skozi lastno varnostno rešitev, s katero se integrira v obstoječi informacijski ekosistem kupca.

Dodano vrednost podatkov dosegamo skozi moderen in inovativen pristop z:

  • integracijo in agregacijo podatkov preko CIM standardiziranega formata,
  • možnostjo digitalne predstavitve topologije celotnega električnega omrežja,
  • odprtim ekosistemom za inoviranje in razvoj smart grid aplikacij,
  • možnostjo big data okolja in orodji za podatkovno analitiko ter
  • kibernetsko varnostjo, ki sledi poglavitnim varnostnim standardom.

http://iskratel.com/si/industrije/energetika