ELES: Klasične telekomunikacije v energetiki prihodnosti?

V dosedanjih konceptih razvoja energetskih omrežij in storitev je vloga telekomunikacij omenjana zelo splošno, predvsem v kontekstu vodenja omrežja za zagotavljanje storitev prenosa podatkov, izmenjavo poslovnih informacij in govorne telefonije. V kontekstu je zajeto tudi povečanje kapacitet in razpoložljivosti, predvsem z izgradnjo optičnih povezav, ki se vgrajujejo v energetsko infrastrukturo. Prihodnost, ki prihaja, pa energetiko in telekomunikacije postavlja pred veliko večje izzive, kot so opisani v klasičnih energetskih in telekomunikacijskih konceptih. Seveda bo še vedno potrebno zagotavljati infrastrukturo in telekomunikacijske storitve, vendar se pred sedanjo tehnologijo zaradi energetske prihodnosti postavljajo izzivi, ki jim bo klasičen sedaj uveljavljen pristop težko kos.

Energetska prihodnost bo zaradi političnih, razvojnih in ekoloških zahtev v znamenju razpršene proizvodnje in veliko bolj segmentirane oz. poslovno naravnane porabe. Pomembno bo ustrezno preoblikovanje energetike z vpeljavo pametnih omrežji in interneta stvari, ki bodo večji ali manjši odjemalci energije. Naša energetska prihodnost bo tako v kontekstu digitalne transformacije in razvoja telekomunikacij okolje, ki bo omogočalo komuniciranje vsega z vsem.

Začelo se bo pojavljati vse več naprav, ki bodo sposobne upravljanja in nadzora na daljavo, pojavljale se bodo naprave, ki se bodo lahko vključevale ali izključevale na daljavo, kar pomeni, da bodo energijo rabile nadzorovano.

Električni avtomobili bodo imeli z režimom polnjenja pomembno vlogo. Predvidoma bomo vsi uporabniki ob prihodu na cilj za vsak slučaj in za rezervo napolnili akumulatorje da bo avto pripravljen za naslednjo vožnjo. Večino teh polnitev pa se bo dogajala, ko ljudje pridejo iz služb. Način polnjenja predstavlja velik izziv upravljavcem elektroenergetskega sistema, zato bo potrebno dobro izkoristiti pametno infrastrukturo za ustrezno obvladovanje polnjenje na način, ki bo pripomogel k bolj uravnoteženemu odjemu električne energije iz omrežja..

Z navedenimi izzivi se bo potrebno spoprijeti predvsem z uporabo pametnih informacijskih in telekomunikacijskih storitev, ki bodo omogočale kontrolirano upravljanje z zahtevami odjema in bodo na osnovi vnaprej postavljenih pravil lahko upravljale z vsemi napravami, ki so priključene kot odjemalci, kot tudi viri električne energije.

Taka povezanost vseh z vsem pa pred izziv postavlja tudi telekomunikacije in informatiko predvsem pri zagotavljanju varnosti sistemov in naprav. Klasična telekomunikacijska omrežja in varnostne storitve ne bodo mogle več zagotavljati varnost vsem napravam in celemu sistemu. V prihodnje bo zaradi varnosti potrebno vse bolj ločevati okolja ponudnikov in odjemalcev pri tem pa še vedno zagotoviti izvajanje storitev. Pristop s kreiranjem privatnih omrežij za skupine storitev žal zaradi povečanja števila in potreb ne bo več omogočal učinkovitega upravljanja in nadzora in s tem primerne varnosti.

Skoraj se sliši nerešljivo, vendar varnostnih potreb ne bodo več zagotavljala omrežja temveč naprave, ki bodo sposobne po odprtih omrežjih komunicirati varno in zaščiteno in samo z določenim namenom, recimo, z uporabo tehnologije bločnih verig.

Mag. Venčeslav Perko

Eles d.o.o.