Dogodek organizira Društvo informatikov energetike Slovenije.

Erjavčeva ulica 8A, 1233 Dob, Slovenija

telefon: +386 1 7225 090
e-pošta: info@pies.si

 

dr. Rok Rupnik

mag. Miran Novak

Branka Saviozzi – predsednica organizacijskega odbora

Vid Novak