• dr. Rok Rupnik

  F39PP_rupnik_rok2_be.1134315409Predsednik Programskega Odbora, PMP, Fakulteta za računalništvo in informatiko

 • dr. Maks Babuder

  EIMV

 • Martin Bajc

  Adriaplin

 • dr. Marko Bajec

  Fakulteta za računalništvo in informatiko

 • David Batič

  AgenRS

 • Rok Dolinšek

  Troia d.o.o.

 • Samo Fekonja

  DEM

 • Boštjan Gabrijelčič

  IBM

 • dr. Aleš Groznik

  Ekonomska fakulteta

 • Andrej Gubina

  Fakulteta za elektrotrehniko

 • dr. Marjan Heričko

  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

 • Matej Hohkraut

  BORZEN

 • Aleš Hvala

  Vitron

 • Saša Jamšek

  Eles

 • Slavko Kastelic

  CRMT

 • Igor Kavčič

  Avtenta

 • Simona Kogovšek

  Mikrocop

 • Miran Novak

  Sopredsednik Programskega Odbora, Informatika d.d.

 • Darko Kuča

  direktor Elektrarne Varaždin in predsednik Saveza energetičara

 • Miha Levstek

  Etrel

 • Stane Moškon

  Ourspace

 • Dominik Ovniček

  Elektro Gorenjska

 • Marijan Periškić

  dolgoletni predsednik Saveza energetičara, sedaj častni predsednik

 • Andrej Planina

  Špica international d.o.o.

 • Tomaž Poštuvan

  Oracle

 • Tadej Pukl

  Micosoft

 • Borut Rajer

  BORZEN

 • Miro Rogina

  Elektro Celje

 • Gorazd Skubin

  Petrol

 • Ivan Šmon

  Elektro Gorenjska

 • Andrej Souvent

  EIMV

 • Andrej Tumpej

  DEM

 • Špela Urh Popovič

  Noema

 • mag. Maja Žagar

  SAP Slovenija