Okrogla miza: četrtek, 29.11.2018 ob 16h40

NASLOV: Podatkovno usmerjenje storitve – izzivi in ovire?

MODERATOR:

 • Andrej Souvent, EIMV

PANELISTI:

 • Matjaž Osvald, Elektro Ljubljana
 • Blaž Peternel, SmartIS
 • Gorazd Perenič, Perenič svetovanje
 • David Batič, Agencija za energijo

POVZETEK:

Informatika že vrsto let podpira vse ključne procese od proizvodnje, prenosa in distribucije energentov, ter upravljanja z energetsko infrastrukturo, zadnja leta pa sploh s transformacijo elektroenergetskega sektorja v smer hitrega večanja deleža proizvodnje iz razpršenih virov, novih načinov rabe električne energije (e-mobilnost, elektrifikacija ogrevanja,…) in aktiviranja fleksibilnost tudi na strani odjemalcev, postaja vse bolj nepogrešljiva v številnih sistemih in podsistemih. Povprečen uporabnik se teh številnih sistemov, ki omogočajo nemoteno oskrbo z energenti, ne zaveda. Digitalno transformacijo pa lahko občuti, se je zave in izkoristi svojo vlogo preko podatkovno usmerjenih storitev, ki so mu na voljo. Podatkovno usmerjene storitve so tako pomembna poslovna priložnost, kot nujni sestavni del sodobnega elektroenergetskega sistema ter so osnova za učinkovito in ekonomično rabo energije ter varno in zanesljivo obratovanje.

Okrogla miza bo med drugimi naslovila naslednja vprašana:

 • Katere podatkovno usmerjenje storitve so že danes na voljo uporabnikom?
 • Kaj smo se na dosedanjih izkušnjah naučili?
 • Katere storitve prihajajo?
 • Kakšne so koristi za deležnike (končne uporabnike, ponudnike storitev, trgovce, operaterje omrežij,…)?
 • Katere so glavne ovire pri uvajanju podatkovno usmerjenih storitev?
 • Kakšno je stanje IT in IKT podpore tako za ponudnike storitev, kot za uporabnike le-teh?
 • Kaj prinaša na tem področju razvoj tehnologij, predvsem na področju IoT in 5G?
 • Kaj pravi regulativa?