Okrogla miza: četrtek, 23.11.2017 ob 16h50

NASLOV: Uvajanje ADMS (Advance Distribution Management System) v distribucijska podjetja

MODERATOR:

  • mag. Andrej Souvent, EIMV

PANELISTI:

  • Matjaž Osvald (Elektro Ljubljana)
  • Tomaž Slokar(Elektro Primorska)
  • Nejc Petrovič (Elektro Gorenjska)
  • Elena Boškov Kovacs (Blueprint Energy Solutions GmbH)
  • Marko Kompare (KompareNet)
  • Mateja Kavčič (GDI GISDATA d.o.o.)
  • Boštjan Rožič (GDB d.o.o.)

POVZETEK:

Elektrodistribucijska omrežja se soočajo s številnimi izzivi, ki so posledica na eni strani masovne integracije razpršenih virov in na drugi spremembe v rabi energije – predvsem zaradi elektrifikacije ogrevanja (toplotne črpalke), elektrifikacije prometa z osebnimi vozili in transformacije temeljnega koncepta delovanja elektroenergetskega sistema iz vodenja proizvodnje glede na predviden odjem v vodenje odjema glede na razpoložljivo proizvodnjo. Zagotavljanje visokega nivoja kakovosti oskrbe z električno energijo v teh spremenjenih razmerah ter podpora novim storitvam predstavlja za operaterje omrežij velik izziv, tako s tehničnega, kadrovskega in seveda finančnega vidika. Potrebne so velike investicije tako v primarno, kot v sekundarno opremo ter v informatizacijo praktično vseh procesov. Ključnega pomena je tudi nadgradnja informacijske podpore obratovanju omrežja, ki je bila sedaj predvsem v domeni SCADA sistemov, v smislu uvajanja ADMS sistemov, ki informacijsko podprejo poleg obratovanja tudi številne druge procese, potrebne za uspešno upravljanje, razvoj ter vzdrževanje distribucijskega omrežja. Uvajanje ADMS v podjetje je zahteven projekt, ki mora biti skrbno načrtovan in voden.

Pogoj za uspešno uvedbo ADMS je trajnostno[1] obvladovanje podatkov povezanih z distribucijskim omrežjem in integracija ADMS s ključnimi sistemi, ki so predvsem:

 • geografski informacijski sistem (GIS),
 • SCADA (če sta SCADA in ADMS ločena produkta),
 • sistem za upravljanje s sredstvi,
 • center za nadzor zaščitnih naprav,
 • merilni center.

Okrogla miza bo med drugimi naslovila naslednja vprašana:

 • Kakšno je stanje uvajanja ADMS v slovenski distribuciji ?
 • Katere procese ADMS podpira in katere funkcije so ključnega pomena ?
 • Kako organizacijsko podpreti uvajanje ADMS ?
 • Kakšna naj bo arhitektura ADMS rešitve ?
 • Kateri so možni scenariji uvedbe ADMS ?
 • Kako zagotavljati trajnostno obvladovanje podatkov za potrebe ADMS ?
 • Kakšen je življenjski cikel ADMS sistemov ?

[1] Pod trajnostnim obvladovanjem podatkom mislimo na vzpostavitev procesov in ustrezne informacijske podpore v podjetju, ki zagotavlja vzdrževanje visokega nivoja konsistentnosti podatkov ne glede na to, da se spremembe dogajajo na dnevnem nivoju, v različnih službah in prek različnih sistemov.