NASLOV: IT/OT CyberSecurity ali varnostni vidiki povezovanja IT in OT

AVTOR: Peter Grasselli

POVZETEK:

Podjetja so v okviru reinženiringa poslovnih procesov na prelomu tisočletja začela povezovati informacijsko tehnologijo (IT), ki je podpirala predvsem poslovno informatiko, z operativno tehnologijo (OT), namenjeno nadzoru in krmiljenju proizvodnje in distribucije energije (SCADA, DCS, PLC) . Cilj povezovanja je večja učinkovitost v proizvodnji, prodaji in distribuciji energije ter izboljšana zanesljivosti in manjši stroški vzdrževanja omrežja. Zaradi povezljivosti z zunanjim svetom so se tveganja OT povečala, saj so sistemi postali izpostavljeni navzven in bistveno drugačnim grožnjam kot obdobju izolacije. V istem obdobju je bila IT zaradi večjega števila uporabnikov, povezovanja med organizacijami in prehoda na spletne storitve bistveno bolj izpostavljena širšemu naboru tveganj kot OT.
Uspešna integracija obeh področij temelji na združevanju izkušenj, pri čemer pa je treba upoštevati razlike in sinergije, izhajajoče iz različnih zahtev in okolij. Na podlagi primerjave razvoja IT in OT bodo na predavanju predstavljene vzporednice in razlike ter iz njih izhajajoča tveganja na katera morajo organizacije računati in jih obvladovati pri integraciji, da dosežejo ustrezno stopnjo varnosti obratovanja sistemov in s tem konkurenčnosti. Časovno okno za prilagoditev in vzpostavitev ustreznih varnostnih mehanizmov je zaradi hitrega prodora interneta, ki prinaša vsesplošno dostopnost in povezljivost med stvarmi, napravami in ljudmi, izredno kratko.

O AVTORJU:

Peter Grasselli ima več kakor 25 let izkušenj z IT in OT v različnih vlogah od razvijalca, sistemskega inženirja, administratorja baz podatkov in omrežja do vodje informatike. Zadnjih 15 let deluje kot svetovalec na področju informacijske varnosti in neprekinjenega poslovanja v Sloveniji in tujini in je trenutni predsednik Slovenskega odseka ISACA. Je vodja skupine, ki je razvila in vpeljuje okvir varovanja informacij REMIT Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev.

Peter Grasselli