NASLOV: Zaznavanje anomalij s pomočjo pametnih števcev – EU projekt

AVTOR: Danijel Davidović, Elektro Ljubljana d.d.

POVZETEK:

Distribucijska podjetja v skladu z Uredbo o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije vpeljujemo napreden merilni sistem (NMS), kateri bo v celoti izveden do leta 2025. Elektro Ljubljana d.d. ima na svojem področju priključenih preko 340.000 uporabnikov el.en., pri čemer je z napredno merilno infrastrukturo (NMI) opremljenih cca 50% merilnih mest. S povečevanjem merilnih mest vključenih v NMS se povečuje tudi količina zajetih podatkov. Zaradi povečevanja količine podatkov in potrebe da podatke maksimalno izkoristimo smo začeli z raziskovanjem naprednih metod za obdelovanje podatkov.
NMS je sestavljen iz naprednih števcev, pripadajoče IKT infrastrukture in analitičnih orodij za obdelovanje zajetih podatkov. Osnovna komponenta NMS napredni števci električne energije poleg osnovne funkcije t.j. natančno in verodostojno merjenje el.en., omogočajo dodatne funkcionalnosti. Ena od teh funkcionalnosti so dogodki s pomočjo katerih vidimo kaj se oz. se je s števcem dogajalo v času njegovega delovanja. S posameznimi pomembnimi dogodki in njihovimi zaporedji ter vzporedno primerjavo z delovnimi nalogi lahko na distribucijskem omrežju odkrijemo številne anomalije. Med te anomalije sodijo napake na števcih, nepooblaščeni odjemi, slabša kakovost električne energije itd. Zaradi velike količine podatkov in zahtevnosti analiz smo zaznali potrebo po aplikaciji za avtomatsko zaznavanje anomalij. Zato smo se odločili sodelovati na evropskem projektu European data incubator (EDI). Cilj projekta je pridobiti vrednosti iz ogromnih količin podatkov na podlagi Big data analiz. Pri Elektro Ljubljana d.d. smo s svojo idejo zaznavanja anomalij s pomočjo pametnih števcev prodrli v zaključno fazo projekta iz katerega bomo zato s pomočjo Grškega podjetja Pragma.Iot pridobili programsko rešitev financirano s strani EU. S tem bomo pridobili aplikacijo z vgrajeno inteligenco, ki bo sposobna v realnem času obdelati podatke s pametnih števcev. Ob tem se bodo poleg že znanih algoritmov za zaznavanje anomalij s pomočjo sodobnih metod razvili še novi bolj izpopolnjeni algoritmi.
Programska rešitev, ki jo bomo pridobili iz evropskega projekta EDI je korak naprej proti cilju, da napredne števce bolj izkoristimo.