NASLOV: Večplastna izvedba podatkovne analitike

AVTORJI: dr. Andrej Krajnc, mag. David Batič, mag. Rudi Krebs, Agencija za energijo

POVZETEK:

V predstavitvi bo prikazan in podrobneje opisan celoten proces, ki ga izvaja agencija na področju podatkovne analitike, od trenutka, ko podatki pridejo na agencijo, do faze obdelave podatkov ter na koncu same uporabe podatkovnega skladišča ter izvedbe standardnih ali »ad hoc« poročil, ki so lahko objavljena na lokalnem intranetu ali na spletnem portalu eMonitor.