NASLOV: Kakovost podatkov kot podlaga uspešnega podjetja

AVTORJA:
Drago Bokal, DataBitLab, d.o.o.,
Petra Fic, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

POVZETEK:

Digitalizacija procesov in storitev temelji na uvajanju digitalnih modelov fizičnih sredstev podjetja – povezovanju parov digitalnih in fizičnih dvojčkov. Digitalni dvojček skozi zaznavanje stanja svojega fizičnega para ustvarja digitalno sliko fizičnega sveta. Nad to sliko operirajo algoritmi, ki podatke uporabljajo za podporo odločanju v procesih podjetja, v primeru avtonomnih sistemov pa tudi za samodejno odločanje. Sprejete odločitve podjetje oz. njegovi (pod)sistemi implementirajo in s tem spremenijo začetno stanje sveta, kar digitalni dvojček zazna v naslednji iteraciji meritev.

Opisni proces sloni na matematičnem modelu agenta, ki je bil nedavno uporabljen v vmesniški teoriji zaznav za analizo argumenta, da so veristične zaznave, to so tiste, ki svet najbolj verodostojno, realistično zaznavajo, tudi evolucijsko najbolj uspešne. Analiza je pokazala na kar nekaj pomanjkljivosti v tem argumentu, ki so za udeležence PIES zanimiva predvsem kot tveganja, do katerih prihaja pri uvajanju digitalnih dvojčkov procesov in storitev v podjetjih. Rdeča nit teh tveganj je v kakovosti podatkov, ki so temelj za odločitve v poslovnih procesih podjetja.

O AVTORJU:

Drago Bokal je diplomiral cum laude leta 2001 na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2006 tudi doktoriral iz teorije grafov. Po doktoratu je bil na postdoktorskem raziskovanju v Nemčiji in Kanadi. Po vrnitvi iz tujine se je leta 2007 zaposlil na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, kjer je bil med letoma 2007 in 2012 prodekan za mednarodno sodelovanje in sodelovanje z gospodarstvom, danes pa kot izredni profesor poučuje predmete matematično modeliranje, statistika, kombinatorična optimizacija in operacijske raziskave. Z namenom uporabe praktičnega vidika svojega znanja, je bil med leti 2009 in 2014 zaposlen v podjetju Cosylab d.d., najprej kot vodja projekta in pozneje kot vodja raziskovalne skupine. Kasneje se je odločil za samostojen razvoj uporabne plati matematičnih ved v podjetju DataBitLab, d.o.o., kjer se skupaj z nekaj kolegi ukvarja s podatkovno analitiko in poslovnim svetovanjem, obenem pa gradi procese za uspešnejše in ljudem prijaznejše uvajanje novih sodelavcev ter tehnologij v podjetja.

Drago Bokal