NASLOV: Integracija sistema za upravljanje s porabo na osnovi cim

AVTOR:
Gašper Lakota, Solvera Lynx d.o.o.
Tomaž Buh, Solvera Lynx d.o.o.
Boštjan Rožič, GDB d.o.o.

POVZETEK:

V okviru slovensko-japonskega sodelovanja na področju pametnih omrežij, t.i. NEDO projekta, se izvaja pilotni projekt upravljanja odjema električne energije gospodinjstev. Gre za enega izmed prvih projektov upravljanja odjema električne energije gospodinjstev v Sloveniji in je namenjen pridobivanju znanja in izkušenj pri gospodinjskih uporabnikih in njihovem obnašanju v primeru različnih načinov upravljanja odjema, prepoznati zahteve in načine integracije različnih informacijskih sistemov za potrebe vodenja elektrodistribucijskega omrežja ter preveriti, kako lahko različne vrste naprav za upravljanje odjema povežemo v celoten sistem upravljanja z energijo v elektrodistribucijskem podjetju.

Družba Solvera Lynx d.o.o. je v okviru projekta NEDO razvila rešitev za centralno upravljanje odjema (ang. Demand Response Control System – DRCS) gospodinjstev in malih poslovnih odjemalcev (priključne moči ≤ 43 kW). Sistem DRCS omogoča sprejemanje in izvajanje zahtevkov za znižanje odjema. Sistem DRCS na podlagi preteklih merilnih podatkov in analitičnih modelov napoveduje odjem ter hkrati ocenjuje potencial za znižanje odjema. Znižanje odjema pri odjemalcih se doseže z obveščanjem preko SMS in e-pošte, nekateri odjemalci pa so opremljeni še z napravami za avtomatsko nižanje odjema. Komunikacija s temi napravami se izvaja preko programskih rešitev kot storitev (angl. Software as a Service – SaaS), ki jih zagotavljajo ponudniki naprav. Z drugimi sistemi je DRCS povezan preko t.i. CIM integracijskega vodila, nadgrajenega za potrebe Elektro Maribor. Testiranje funkcionalnosti se izvaja v okviru pilotnega projekta Premakni porabo.