NASLOV: Prediktivno vzdrževanje s pomočjo ključnih kazalnikov stanja sredstev

AVTORJA:
Roman Tomažič, ELES, d.o.o.
Primož Sevčnikar, Troia d.o.o.

POVZETEK:

Spremembe in izboljšave v podjetjih so nujne in neizbežne. Podjetja v industriji in infrastrukturi vlagajo veliko naporov v nemoteno delovanje in podaljševanje življenjske dobe sredstev. Pri tem programsko orodje IBM Maximo Asset Health Insights predstavlja priložnost za boljši nadzor in optimizacijo sredstev ter posledično opazno izboljšavo poslovnih rezultatov v podjetju.

Učinkovito nadziranje stanja sredstev podjetjem omogoča sprejemanje boljših odločitev za ohranjanje ali izboljšave stanja, optimizacijo urnikov preventivnega vzdrževanja, ter lažje in bolj učinkovito planiranje popravil in zamenjav. S pomočjo združevanja informacij o sredstvih, podatkov meritev iz senzorjev in predvidevanjem tveganj, lahko podjetja optimizirajo vzdrževanje in izboljšajo svoje poslovne rezultate.

Vse to omogoča Maximo AHI, modul, ki je razvit za podjetja, ki želijo optimizirati preventivno vzdrževanje s pomočjo združevanja informacij o stanju sredstev in s tem poskrbeti za lažje in boljše načrtovanje investicij.

V podjetju ELES smo implementirali modul Maximo AHI z namenom spremljanja stanja sredstev, , načrtovanja njihovega vzdrževanja in investicij v zamenjave naprav. Podjetje je s tem nadomestilo zastrel sistem za spremljanje stanja, dodatno uporabilo podatke diagnostike naprav, ki so bili implementirani v Maximo, ter na ta način poenotilo dostop in urejanje podatkov. Projekt implementacije je obsegal parametre za ocenjevanje naslednjih skupin sredstev: energetski transformator, odklopnik, ločilnik, merilni transformator, zbiralka in odvodnik. Spremljani parametri in kriteriji za ocenjevanje za posamezne vrste sredstev so bili določeni v skladu s študijo “Uvedba metode indeksa stanja naprav (AHI) za upravljanje s sredstvi v družbi ELES”, ki je bila izvedena v letu 2016.