NASLOV: Digital Transformation in Energy Utilities – With Predictive Analytics to More Competitive Ability?

AVTORJA:
Maja Savinek, Tadej šinkovec, Elektro Ljubljana:

POVZETEK:

Elektrodistribucijska podjetja v večini usmerjajo sredstva v optimizacijo napredne merilne infrastrukture (AMI) in pametne merilne sisteme. Nehote se zmanjšajo vlaganja v orodja za napredno obdelavo podatkov, razvijanje analitike in znanje.

Elektro Ljubljana, d. d., bo z vpeljavo nove generacije pametnih merilnih sistemov prišla do točke, kjer klasična programska oprema za obvladovanje podatkov ne bo več učinkovita in uporabna za tako množične podatke. Strukturirani podatki se bodo povezali s koncepti »velikih podatkov«. V primerjavi z relacijskimi podatkovnimi bazami se bo čas obdelave zmanjšal iz nekaj ur na nekaj minut. Uporaba arhitekture podatkovnih baz NoSQL bo omogočila dostop do popolnega dostopa potencialnih podatkov, nad katerimi se bo zgradila ali analitika v realnem času ali strojno učenje s programskim jezikom Python, R, ki bo imel razvite matematične logaritme za izvajanje opravil nad naučenimi vzorci ali prediktivno analitiko nad centraliziranimi podatki. Pika na i »velikih podatkov« analitike bo vizualizacija podatkov z uporabniško prijaznim programskim orodjem.

Na trgu obstajajo različne metode in orodja za analiziranje podatkov. V nekaterih elektrodistribucijskih podjetjih je še vedno poglavitno orodje Microsoft Excel. Glede na to, da je upravljanje števcev in podatkov vedno bolj zahtevno, zunanje institucije in agencije zahtevajo vedno natančnejše in obsežnejše analize, smo v Elektru Ljubljana, d. d., pričeli razmišljati o novih metodah in orodjih za analiziranje podatkov. Trenutno se v podjetju testirajo orodja kot so MS Power BI, IBM Cognos, Grafana in itd. Na podlagi pridobljenih ugotovitev in dobrih praks tujih elektrodistribucijskih podjetij smo si zadali cilj, da izberemo napredno orodje za vizualizacijo, ki bo povezljivo s koncepti »velikih podatkov«.