NASLOV: Obogatena resničnost, ki je uporabna že danes

AVTORJA:
Primož Sevčnikar, TROIA d.o.o.,
Matjaž Keršnik, Elektro Ljubljana

POVZETEK:

Družba Elektro Ljubljana d. d. se je v preteklosti soočala z omejitvami informacijske podpore, ki ni več sledila zahtevam poslovnih procesov ter novim pristopom v planiranju in upravljanju procesa vzdrževanja. Nastajale so konkretne operativne težave, npr. slab in nepopoln nadzor nad podatki o stanju sredstev, kar je zaviralo hitro in optimalno odločanje o ukrepanju in vlaganjih v obstoječo infrastrukturo ter investicijska vlaganja v razširitve in obnove. Odločitev za implementacijo EAM (Enterprise Asset Management) rešitve IBM Maximo Asset Management informacijskega sistema se je izkazala za zelo uspešno in postavlja nove temelje za obvladovanje sredstev. Hkrati omogoča nadaljnji razvoj na področju upravljanja s sredstvi in nenehno iskanje rešitev za soočanja z novimi izzivi, zato je bila sprejeta odločitev za pričetek razvojnega partnerstva s podjetjem TROIA d. o. o. in za implementacijo T-SENSE pametne platforme. Temelj omenjene platforme predstavlja razširjena resničnost (AR – Augmented reality) v povezavi s pametnimi algoritmi, ki omogočajo analizo in operiranje s podatki ter prediktivno vedenje na področju vzdrževanja. S pomočjo T-SENSE platforme lahko vzdržujemo infrastrukturo enostavneje in bolje, predvsem pa pozitivno vplivamo na zmanjšanje napak, boljšo učinkovitost, nižanje stroškov in prediktivno ravnanje. Ergonomska očala, ki so sestavni člen T-SENSE platforme, premorejo širok zorni kot, uporabniku prijazen in intuitiven uporabniški vmesnik, za upravljanje katerega ne potrebujete rok, torej se lahko v celoti posvetite svojemu delu.