NASLOV: V kakšni relaciji ste s svojo bazo podatkov

AVTOR: Robert Korošec, Oracle

POVZETEK:

Če bi leta 2003 začeli nov informacijski projekt, ki bi med drugim vseboval shranjevanje in analizo podatkov, bi večina IT strokovnjakov v Sloveniji za shranjevanje podatkov uporabila neko obliko relacijske baze – najbolj pogumni bi se odločili za odprtokodno bazo podatkov, vsi ostali bi vzeli uveljavljeno IBM, Microsoft ali Oracle (v abecednem vrstnem redu) bazo podatkov in obe skupini bi lahko uspešno realizirali informacijski projekt…. Leta 2013 ali 2018 stvari ne bi bile več tako enostavne – relacijska baza bi bila še vedno lahko bila prva izbira in s to izbiro ne bi naredil velike napake, (razen če bi morali shraniti 100TB ali 200TB podatkov …), vendar bi se zaradi večjih pričakovanj poslovnih uporabnikov ( oddelkov trženja, prodaje, vzdrževanja infrastrukture…..) fokus premaknil od shranjevanje podatkov in enostavne obdelave s nekaj poročili do ad-hoc analize podatkov, podatkovnega rudarjenja in strojnega učenja. Takšna obdelava in analiza podatkov zahteva veliko strojne moči, kar lahko dosežemo z namenskimi sistemi za podatkovna skladišča, ki vsebujejo relacijsko bazo podatkov, kot sta Oracle Exadata ali Teradata (v abecednem vrstnem redu) ali lastnimi BigData (Hadoop) sistemi, ki so poljubno razširljivi na procesorskem in diskovnem nivoju in omogočajo kakršnokoli analizo podatkov želimo in znamo narediti. Vzemimo v perspektivo še oblak. Kjer lahko naredimo kakršnokoli analizo podatkov, podatkovno rudarjenje in strojno učenje na dinamičnem Hadoop/Spark sistemu za velike/neomejene količine podatkov s vgrajeno povezavo do Kafka, IoT sistemov, CDC (Change Data Capture) inkrementalnega prenosa podatkov in sistemov poslovnega poročanj ter vizualizacije podatkov, z vsemi prednostmi, ki jih prinaša oblak (ni vložka v lastno infrastrukturo, prožna raba po potrebi, manjši skupni stroški lastništva, veliko nižji stroški administracije, SLA, … ).

O AVTORJU:

Robert Korošec je svojo profesionalno pot začel z Oracle verzijo 7.2. Od leta je 1999 zaposlen v podjetju Oracle Software, kjer je delal kot svetovalec za Oracle baze podatkov in Oracle Exadata sisteme. V zadnjem času deluje na področju Oracle Cloud platforme, primarno na področju Iaas in PaaS storitev za DWH, poslovno analitiko in BigData analizo podatkov..

Robert Korošec