NASLOV: Prototip regionalne platforme za nudenje čezmejnih storitev izravnave v okviru projekta FutureFlow

AVTOR:
Leon Maruša, Andrej Souvent, EIMV

POVZETEK:

Nudenje sistemske storitve sekundarne regulacije vključuje mnogo elementov, podjetij in procesov, ki so med seboj kompleksno povezni. V letu 2016 je ELES s sodelovanjem še treh sistemskih operaterjev prenosnega omrežja (APG, MAVIR, TRANSELECTRICA) in drugimi partnerji v okviru projekta iz programa Obzorje 2020 predlagal pilotni projekt zasnove in preizkusa nove regionalne platforme za nudenje sistemskih storite, ki omogoča tudi vključitev razpršenih virov. Evropski projekt FutureFlow tako predstavlja skupek razvitih rešitev, ki nudijo podatkovne storitve tako prenosnim operaterjem, kot ponudnikom storitev izravnave. V prispevku bo predstavljena FutureFlow Demo platforma, ki omogoča pilotno okolje za preizkus konceptov razvitih v okviru projekta.