NASLOV: Od pasivnega odjemalca do aktivnega prosumerja

AVTOR: Hubert Golle, Robotina

POVZETEK:

S povečevanjem porabe električne energije v stavbah za gretje in hlajenje na eni strani in s povečevanjem deleža malih sončnih elektrarn na drugi strani, postajajo stanovanjski objekti in stavbe čedalje pomembnejši dejavnik stabilnosti elektro energetskega omrežja. O tem, da se bodo z množičnim prihodom električnih avtomobilov razmere v lokalnih omrežjih dramatično spremenile, že pišejo v množičnih medijih.

Bodo stavbe postajali čedalje večja motnja za omrežje ali so lahko del rešitve?

V prispevku bomo predstavili uporabnost podatkov o odjemu v objektih za aktivno vključitev odjemalcev v stabilizacijo lokalnih omrežij.

O AVTORJU:

Hubert Golle, LinkedIn